Reklama

Szanowny Abonencie

piszemy do Ciebie w sprawie związanej z naszą umową. Niedługo zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego – żeby się do niego dostosować, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ("Umowa") zawartej między nami oraz obowiązującego Cię Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.


Na czym polegają zmiany w umowie?

1. Dodajemy kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy chcesz wypowiedzieć umowę.

Od 21 grudnia 2020 r. możesz złożyć wypowiedzenie również:

  • telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta,
  • innym kanałem komunikacji z Biurem Obsługi Klienta, w którym możemy potwierdzić Twoją tożsamość między innymi:
  • imię i nazwisko abonenta,
  • numer konta abonenckiego (ID), którego dotyczy sprawa,
  • hasło do konta klienta (znajdziesz je na umowie) lub PESEL i adres zameldowania.
  • Klientów biznesowych prosimy również o pełną nazwę firmy, adres siedziby i NIP.

Dotychczasowe sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian.

2. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, którą nam wypowiesz. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (wtedy Twoja Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony).

Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas.


Dodatkowe informacje

Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie, listem lub e-mailem.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiesz Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego Umowy.


Pozdrawiam

StrowgerNET.pl